Chevron Tubing 1063640 5/32"TUBING,500FT,WHITE STRIPE