Chevron Tubing 1063710 1/2"TUBING,250FT,WHITE STRIPE