Daikin McQuay 049752612 VANE CONTROL- FAN REPLACES 497526B-12