Johnson Controls P100AA-3 FAN CYCLING # SW,CO 150,CI 225