Johnson Controls RH2B-UDC24V 24VDC IDEC PLUG IN RELAY DPDT