Johnson Controls V-4440-1004 1/2"SPLY VLV,4-12#,3W STRT,1.4