Johnson Controls V-4440-1005 1/2"3WAY ST,4-12#,SPLY VLV,2.4