York Controls S1-025-32695-000 3/4" 24V NG Valve; VR8305H